Dlaczego nie mogę włożyć butelki do mojego ekspresu do wody gazowanej SodaStream Source™?

Upewnijmy się, że prawidłowo włożyłeś butelkę:
1 - Przechyl podstawkę na butelkę do siebie, aż usłyszysz kliknięcie. Nie ciągnij za rurkę nasycającą.
2 - Włóż szyjkę butelki gazowanej do zatrzasku i popchnij ją do góry i do tyłu. Snap-Lock utrzymuje butelkę w pozycji pionowej, zawieszoną nad podstawą.
* Butelka jest włożona prawidłowo, jeśli pomiędzy butelką a podstawą jest szczelina.

 

Opcja 1 - Butelka nie łączy się

Jeśli butelka nie chce połączyć się z uchwytem, pociągnij go do siebie, aż osiągnie całkowicie wysuniętą pozycję. Następnie włóż butelkę do uchwytu, mocno popychając ją do góry i do tyłu, aż się zablokuje.

Opcja 2 – Butelka nie chce się puścić

Jeśli nie można wyjąć butelki z uchwytu,, delikatnie pociągnij go do siebie, aż osiągnie całkowicie pochyloną do przodu pozycję. Jeśli butelka nie zostanie zwolniona, odczekaj kilka chwil, aby mogła się uwolnić. Nie ciągnij za butelkę. Jeśli nadal się nie zwalnia, wciśnij butelkę z powrotem, a następnie ponownie pociągnij do siebie.

Opcja 3 – Butelka rozłącza się podczas nasycania

Jeśli butelka odłączy się podczas nasycania dwutlenkiem węgla, może to oznaczać pęknięcie uchwytu. Sprawdź, czy rurka nasycająca lub uchwyt nie są krzywe.

Jeśli masz uszkodzony zatrzask lub w celu uzyskania dalszej pomocy, skontaktuj się z nami e-mailem lub telefonicznie pod numerem +48 221 523 326.