Które cylindry są kompatybilne z moim saturatorem?

Sprawdź poniższe tabele kompatybilności, aby zobaczyć, które cylindry są kompatybilne z naszymi urządzeniami do przygotowywania wody gazowanej.

Urządzenia do wody gazowanej kompatybilne z butlą z szybkozłączem:

Urządzenia do wody gazowanej kompatybilne z butlą z systemem wkręcanym:

Uwaga

Używanie cylindrów innych niż SodaStream nie jest dobrym pomysłem. Wszystkie nasze cylindry CO2 są testowane pod względem jakości po ponownym napełnieniu. Cylindry gazowe SodaStream powinny być konserwowane i uzupełniane wyłącznie przez SodaStream. Nieautoryzowane uzupełnianie cylindrów przez osoby trzecie może być ryzykowne. SodaStream gwarantuje jedynie bezpieczeństwo cylindrów napełnianych przez nas, a SodaStream nie ponosi odpowiedzialności za produkty jakiejkolwiek innej firmy lub marki, które mogą uszkodzić urządzenie do wody gazowanej i unieważnić gwarancję.